Struktura organizacyjna

Dyrektor: mgr Agnieszka Kolasa 

Zastępca dyrektora: mgr Elżbieta Prokopowicz

Główny księgowy: mgr Wioleta Ciszewska